Wanneer een arbeidsrechtelijk geschil de enige route lijkt, bedenken en implementeren we oplossingen

Bent u werkgever?

Overweegt u uw medewerkers een loonoffer te vragen of wordt dit afgewezen?

Onze adviseurs assisteren in situaties waarin een reductie van de loonsom noodzakelijk is. We vervullen taken zoals procesbegeleiding en analyse. Daarnaast ontwerpen en implementeren we oplossingsrichtingen. We treden op als inhoudelijk bemiddelaar. Het bedrijfsbelang is daarbij het uitgangspunt. Het uiteindelijke doel is acceptatie van de nieuwe situatie door alle betrokkenen. Lees meer over hoe wij werkgevers assisteren.

Bent u werknemer?

Bent u werknemer en wordt er (mogelijk) een loonoffer gevraagd?

Onze bemiddelaars assisteren in situaties waarin een loonoffer-verzoek is ontvangen. Het kan ook gaan om een situatie waarin de werkgever het overleg met de ondernemingsraad is gestart over loonoffer. Het ontwerp van oplossingen vraagt inzicht in de achtergronden van het verzoek. Om dit inzicht te krijgen analyseren we bijvoorbeeld de financiële situatie. Daarnaast ondersteunen we partijen juridisch en organisatorisch. Het uiteindelijke doel is acceptatie van de nieuwe situatie. Lees meer over hoe wij werknemers assisteren.

Oplossingen

In 5 fasen en 3 deelakkoorden naar acceptatie

Een geschil over een loonoffer is een vervelende situatie voor een onderneming. Het leidt af van de dagelijkse taken en kost veel energie. Daarom werken wij graag met u aan oplossingen die werkelijk kunnen worden geaccepteerd. Het doel is dat werkgever en werknemers na de spreekwoordelijke hobbels op de weg weer samen als partners verder gaan. Lees verder over ons bemiddelingsproces.

quote

“Acceptatie vraagt wederzijds vertrouwen en evenwichtige oplossingen. Het doel is dat de organisatie verder kan.”

Over ons

Over ons

Organisaties vinden bij ons inhoudelijke hulp en bemiddeling in situaties waarin een reductie van loonsom onvermijdelijk lijkt. Ontdek de drie kernwaarden van onze aanpak.

Actueel

Actuele informatie en nieuws

Kan de werkgever het bedrijfsrisico afwentelen?

30 april 2015|1 reactie

Ontdek de suggesties van Evert Verhulp, hoogleraar arbeidsrecht aan de UVA, in het interview op BNR Nieuwsradio van 20 april 2015.